Nowoczesna wytwórnia
konstrukcji stalowych

Projektowanie

W Biurze Projektowym Trasko-Stal pracuje grono doświadczonych projektantów - konstruktorów. Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze i warsztatowe konstrukcji oraz obudów. Dzięki zastosowaniu technologi projektowania 3D i zaawansowanego oprogramowania do projektowania  (ROBOT, BOCAD, AutoCad), dzięki czemu mogą sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Dopasowujemy obiekt do potrzeb klienta, a dzięki wykorzystaniu modeli przestrzennych optymalizujemy ciężar konstrukcji, a przez to obniżamy koszt inwestycji.

Projekt budowlany

Projekt stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, a także dostosowanym do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Zawartość konstrukcyjnego projektu budowlanego:

 • Stronę tytułową
 • Spis zawartości projektu budowlanego
 • Opis techniczny
 • Założenia do obliczeń statycznych
 • Rysunki techniczne (głównie schematy)
 • Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
 • Podpisy projektanta oraz sprawdzającego (w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu), posiadających wymagane uprawnienia budowlane, wraz z dołączonymi zaświadczeniami wydanymi przez odpowiedni organ.

Konstrukcyjny projekt budowlany określa:

 • Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego
 • Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
 • Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń w formie przedstawiającej rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe (określenie przekrojów konstrukcyjnych)
 • Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

Projekt wykonawczy

Dokumentacja techniczna pozwalająca na wykonanie dokumentacji warsztatowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek obliczeń

Zawartość konstrukcyjnego projektu wykonawczego:

 • Wszystkie dane, które posiada Projekt Budowlany
 • Statykę węzłową opartą o rysunki lub szkice węzłów
 • Wszelkie informacje niezbędne do wykonania Projektu Warsztatowego

Projekt warsztatowy

Dokumentacja techniczna opracowana na bazie Projektu Wykonawczego pozwalająca wykonać elementy w wytwórni konstrukcji stalowych.

Zawartość konstrukcyjnego projektu warsztatowego:

 • Schematy montażowe oparte o rysunki elementów wysyłkowych
 • Zwymiarowane, spozycjonowane i opisane detale konstrukcji
 • Szczegółowe zestawienia stali
 • Zestawienia elementów wysyłkowych
 • Wszelkie dane niezbędne do wykonania konstrukcji

Poznaj nasze atuty

 +7500

Ton 
rocznie

 +10 tys.

Zrealizowanych
projektów

 +25

Lat
doświadczenia
© 2024  |  TRASKO-STAL Sp. z o. o.
Projekt i realizacja MYKK
plende