Modern System Halls

More in this section
Home page  ›  Contact

Contact

Trasko-Stal Sp. z o. o.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

POLAND

tel. +48 62 737 97 00
fax  +48 62 737 97 01
e-mail: info@traskostal.pl


TAX no: 622 - 13 - 55 - 644 

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

dn. 12.02.2002 pod nr KRS 0000126198. Kapitał zakładowy Trasko-Stal Sp. z o. o. wynosi 125 000 PLN. Kapitał zakładowy jest zapłacony w całości.

 

show location on map  show location by QRCODE

Explore our assets

 +7500

Ton 
rocznie

 +10 000

projects

 +25

Years
of Experience
© 2024  |  TRASKO-STAL Sp. z o. o.
Project and realization MYKK
plende